Myczyneskie kontrasty

W ramach kontynuacji Pocztówek z Mykines - dwa przeciwieństwa:Podpisy proszę uzupełnić we własnych zakresie.
Prześlij komentarz