Posty

Wyświetlanie postów z 2017

Przystanek Faroje

Paczka z Danii, kontener, róg i okowita

Kópakonan z Mikladalur - aneks

Wieści z Końca Świata

Kópakonan z Mikladalur

Oblicza farerskiej piłki

Budowlane variétés

Ferðsluskelti

Jump, czyli o rejsie na północ

Świnka-pływaczka albo o genezie nazwy Svínoy

Tunel donikąd

Hestur FO 280

Sanatorium Pod Farojami